FNP jongerein nijsbrief 'De Paadsljochter'

'De Paadsljochter' is de nijsbrief fan de FNPjongerein wêryn wy jimme op de hichte hâlde fan ús aktiviteiten. Hjirûnder fynsto de eardere edysjes fan de nijsbrief. Wolsto frijbliuwend ek de folgjende Paadsljochter ûntfange, hast fragen of wolst sels in stik ynstjoere? Stjoer dan in berjocht nei: jongereinfnp.frl en set 'Paadsljochter' yn it ûnderwerp.

 Downloads:
De Paadsljochter - nr 7 (septimber 2013)
De Paadsljochter - nr 6 (oktober 2012)
De Paadsljochter - nr 5 (juny 2012)
De Paadsljochter - nr 4 (maart 2012)
De Paadsljochter - nr 3 (juny 2011)
De Paadsljochter - nr 2 (jannewaris 2011)
De Paadsljochter - nr 1 (juny 2009)


2023 FNP Fryslân - Disclaimer