NIJS   14-02-2011


Hjoed is it Falentijn

“de ien hâldt fan útgean yn de stêd en de oar hâldt fan gekjage op it plattelân, mar wy hâlde fansels allegearre fan Fryslân” of “oftst no wennest yn de stêd of op it plattelân; wy hâlde allegearre fan Fryslân”

Hjoed is it FalentijnIkFryslan2 maart

 

It is de dei om dyn leafde sjen te litten oan dyjinge wêrsto fan hâldst.

 

"de ien hâldt fan útgean yn de stêd en de oar hâldt fan gekjage op it plattelân, mar wy hâlde fansels allegearre fan Fryslân" of "oftst no wennest yn de stêd of op it plattelân; wy hâlde allegearre fan Fryslân"

 

Stjoer dêrom hjoed in e-mail nei de FNPjongerein en lit witte wêrom asto foar keten bist. Toan dyn leafde foar dyn mienskip en foar dyn keet.

Stjoer dyn Namme en wenplak troch nei fnpjongereingmail.com en wy litte oan de provinsje sjen hoefolle minsken der efter de keten stean en dat se net sa mar ferbean wurde meie. Lês mear oer ús keetplannen op ús webside jongerein.fnp.frl

 

Stjoer dizze boadskip oan safolle minsken troch as kin en wy kinne sjen litte wêr at jimme foar stean!

 

Kieze foar dyn doarp of mienskip is kieze foar Fryslân!

 

Groetnis FNPjongereinTags

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer