NIJS   17-11-2013


Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel

Bist jong en sikest in leuk plak as trainee yn Brussel?

Centrum MC It is foar in perioade fan 3 moannen (1 jannewaris oant 31 maart) en asto ynteresse hast moasto foar 1 desimber reagearje!

 

Foar mear ynformaasje, sjoch:

http://www.ideasforeurope.eu/get-involved/work-for-us-internship/

 

De Centre Maurits Coppieters (CMC) is it ûndersyksburo fan de EFA yn Brussel; de EFA (http://www.e-f-a.org/) is de Europarlemintspartij dêr't de FNP ek by oansluten is. Kandidaten dy't lid binne fan lidorganisaasjes fan de EFA, lykas de FNP, hawwe in streekje foar.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer