NIEUWS


FNP Fryslan
15-02-2014

Douwe Bijlsma postuum erelid EFA

Kroon op alle werk voor Fryslân en Europa ...

FNP Fryslan
17-11-2013

Vacature als stagiair(e) bij de CMC in Brussel

Ben je jong en zoek je een leuke plek als trainee in Brussel? ...

FNP Fryslan
14-09-2013

Partijblad de Frijbûtser van september nu online

Over onder andere de campagnestart, onze toekomstvisie en de FNP Tytsjerksteradiel ...

FNP Fryslan Klik hier om de originele flyer te downloaden (groter form
22-08-2013

Aankondiging debatavond FNPjongerein: 'Takomst fan Fryslân'

De afgelopen tijd is de positie van Fryslân flink ter discussie gesteld. Zo wil Den Haag ons het liefste opheffen en onderbrengen in het landsdeel Noord Nederland. Meer dan 80 procent van de Friezen is, zo blijkt uit onderzoek, hier fel op tege ...


FNP Fryslan
16-06-2013

Frijbûtser in teken van Algemene Ledenvergadering

In de nieuwste Frijbûtser, ons FNP-blad, een uitgebreid verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei. ...

FNP Fryslan
27-05-2013

Ik houd van Fryslân; jij ook?!

Wij zoeken jongeren die met ons mee willen helpen en denken om jongeren te "triggerjen" over hun bewustzijn van Fryslân. We denken dat een hoop jongeren hier wel meie bezig zijn maar niet weten wat voor gevolgen dat heeft voor Fryslân of ...

FNP Fryslan
23-04-2013

Actie kleurplaat 'de laatste Friese School'

De VVD/PvdA regering heeft van de onderwijsraad het advies gekregen alleen nog maar grote 100+ scholen te houden, dat wil zeggen dat er tenminste 100 kinderen op een school moeten zitten, kleiner is eigenlijk niet mogelijk volgens het advies. Daar is ...

FNP Fryslan
16-04-2013

Jaarvergadering EFAy in Zuid Tirol groot succes

Van 12 tot 14 april heeft de European Free Alliance Youth (EFAy) haar jaarlijkse vergadering gehouden. Deze keer was dit in Zuid Tirol, Noord-Italië. Ook de FNPjongerein was hier vertegenwoordigd door onze voorzitter Saapke Voolstra. ...

FNP Fryslan
08-04-2013

FNP, PvdA en SP willen duidelijkheid over begeleiding Jeugdhulp

Vragen van Statenfracties PvdA, SP en FNP over pleeggezinnen die geen ondersteuning krijgen. ...

FNP Fryslan
11-03-2013

Internet via satelliet in Fryslân

Gauw snelle verbinding in het buitengebied; dat kan relatief goedkoop, snel, met goede verbindingen en zonder gevaarlijke straling. ...

FNP Fryslan
05-03-2013

Olrik Bouma gekozen als secretaris-generaal EFAy Brussel!

Afgelopen weekend was ons actieve FNPjongereinlid Olrik Bouma (27 jaar en uit Joure) naar Brussel afgereisd. Hij was daar vanwege een sollicitatie-interview voor de functie als secretaris-generaal van de European Free Alliance Youth (de EFAy) en wij ...

FNP Fryslan
30-12-2012

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst FNP 5 jan. te Lemmer

De FNP-afdelingen Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Gemeentebelangen Lemsterlân nodigen jullie graag uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de FNP op zaterdag 5 januari 2013 in de Beachclub, Industrieweg 2 te Lemmer. ...

FNP Fryslan
25-12-2012

Gezocht: nieuwe EFAy secretaris/coördinator

De EFA Youth (EFAy) is op zoek naar een nieuwe EFAy secretaris / coördinator die wil gaan werken voor de organisatie vanaf 1 april 2013. Daarom start de EFAy nu de sollicitatieprocedure. ...

FNP Fryslan
17-12-2012

50 jarige FNP maakt mensen blij

Fotoverslag - FNP sluit jubileumjaar af met alderhande acties voor de gemeenschap ...

FNP Fryslan
15-12-2012

FNP komt in actie voor Omrop Fryslân - petitie nu online

"Haagse partijen komen niet goed op voor Friese belangen" ...

FNP Fryslan
13-12-2012

FNP wint schaduwverkiezing jongeren Achtkarspelen

De jeugd heeft de toekomst en de FNP ook! ...

FNP Fryslan
24-10-2012

Succesvolle FNP kaderactiviteit 'kleine scholen'

Opmaat voor nieuw FNP-verkiezingsprogramma ...

FNP Fryslan
21-10-2012

VACATURE - trainee EFA-Bureau Brussel

Reageer voor 5 november ...

FNP Fryslan
16-07-2012

Nieuw bestuur voor Die Friesen

Bij de Algemene Ledenvergadering van 14 juli jl. is het nieuwe bestuur van Die Friesen gekozen! ...

09-07-2012

Kijk hier als je meer wilt weten over onze cursus Fries Schrijven (FNP betaalt je cursusgeld!)

De FNP biedt haar leden ook voor het komende seizoen een cursus Fries schrijven aan! Meer weten? Lees dan verder. ...

14-06-2012

Fotoverslag Algemene Ledenvergadering

Veel interessante punten op ALG 1 juni ...

13-06-2012

Filmpjes actie tegen opheffen studie Fries

Reportages Omrop Fryslân en OOG TV: ...

12-06-2012

FNP symposium 'De toekomst van de kleine scholen in Fryslân'

Maandag 11 juni bij Noflik Bergsma, Easterein ...

25-05-2012

Chris van Hes: Drie talen in het onderwijs, toekomst door taalverscheidenheid

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die een meertalige opvoeding krijgen, al heel jong doorhebben dat taal een verzameling van afspraken is. Een gevolg hiervan is dat zij makkelijker vreemde talen kunnen leren, dus flexibeler kun ...

24-05-2012

Symposium: de toekomst van de kleine basisscholen in Fryslân

De FNP houdt op maandag 11 juni een symposium over de toekomst van Lytse basisskoallen in Fryslân in restaurant Noflik Easterein in Easterein. ...

24-05-2012

Antwoorden op vragen FNP over studie Fries; vragen in Tweede Kamer

De opleiding Friese Taal en Cultuur aan de universiteit van Groningen dreigt te verdwijnen door een tekort aan studenten. Vanaf volgend studiejaar wordt de opleiding onderdeel van een groter verband en daar worden docenten afgerekend op het aantal st ...

24-05-2012

Algemene Ledenvergadering FNP is op vrijdag 1 juni...

... en we willen daar nog meer jongeren treffen dan normaal, als het even kan. Kunnen we na afloop ook even éen (twee, vijf) drinken met elkaar, nietwaar? In de Frijbûtser (partijblad FNP) van april werd de ALV van 1 juni 2012 al aangek ...

15-05-2012

Hero Brinkman wil flink snijden in Friese organisaties en lagen

Vrijdag 11 mei was Hero Brinkman in Leeuwarden om wat meer over de 'Onafhankelijke Burger Partij' (OBP) en haar standpunten te vertellen. Zo liet hij weten hoe hij tegenover bestuurslagen als Provinciale Staten en het Waterschap staat; hij wil flink ...

18-04-2012

Friese Donald Duck groot succes

FNP jongerein is erg tevreden met het succes van de Friestalige Donald Duck. De 30.000 gedrukte exemplaren waren in drie dagen uitverkocht, zo meldt de Afûk (de Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje; de Algemene Friese Onderwijs Commissie ...

05-04-2012

Vragen Eerste Kamer over opheffing studie Fries RUG

Eerste Kamerlid Kees de Lange (OSF) stelt op aandringen van de Fryske Nasjonale Partij schriftelijke vragen over het verdwijnen van de hoofdvakstudie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ...

02-04-2012

Fotoverslag EFA-congres 2012 in Leeuwarden

Bekijk hieronder de foto's en de toespraken van CdK John Jorritsma en FNP-voorzitter Nynke Beetstra. Het filmpje laat de openingstoespraak van FNPjongerein voorzitter Saapke Voolstra zien. ...

31-03-2012

Winnaar prijsvraag 1e kievitsei bekend

Op 9 maart jongstleden heeft de FNPjongerein een prijsvraag gehouden over wanneer het eerste kievitsei in Fryslân zou worden gevonden. De winnaar van deze prijsvraag is... ...

20-03-2012

Bevoegdheid Fries taalonderwijs moet bij de provincie

De FNP jongerein willen dat de bevoegdheid voor het Fries taalonderwijs bij de provincie komt. Daarom dienen wij deze week (23 maart) op de Algemene Vergadering van de EFA youth een motie in om Europese steun te krijgen. ...

19-03-2012

Antwoord op vragen FNP over (digitale) stimulans Friese jeugdliteratuur

De Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben maandag 19 maart antwoord gegeven op de door de FNP gestelde vragen over Friese jeugdliteratuur: ...

16-03-2012

Rijk moet studie Fries in Groningen overeind houden

Er zijn garanties gegeven in de Bestuursafspraak, dus het Rijk moet zorgen dat de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijft bestaan. ...

24-02-2012

FNP wil (digitale) stimulans Friese jeugdliteratuur

Er zijn te weinig goede Friestalige boeken voor de jeugd van 6-16 jaar. Dat stelt de Statenfractie van de FNP in vragen aan gedeputeerde De Vries. ...

15-01-2012

FNPj voorzitter Saapke op Omrop Fryslân voor #FNP50jier

Het 50-jarig jubileum van de Fryske Nasjonale Partij werd gisteren door honderden FNP-ers gevierd met een symposium en een gezellige avond in Earnewâld. Voorafgaand en op deze speciale dag zijn een hoop FNP-ers aan het woord geweest in de media ...

20-12-2011

Adressen e-mail en website zijn vernieuwd!

De FNP is bezig om de websites en e-mailadressen van afdelingen overzichtelijker te maken. Naar aanleiding daarvan zijn wij als FNPj van nu af aan te bereiken via onderstaande gegevens: ...

05-11-2011

Uitnodiging en agenda ledenvergadering FNPj (18 november)

Vrijdag 18 november om 20:00 uur zijn onze FNPj-leden (dat zijn de FNP-leden van 30 jaar of jonger) van harte welkom op het FNP-partijhuis in Leeuwarden voor de allereerste ledenvergadering van de FNPjongerein. ...

01-11-2011

FNPj lid gekozen als stagiair bij EVA in Brussel

Olrik Bouma (25) uit Joure is gekozen als stagiair bij de Europese Vrije Alliantie (afgekort EVA of EFA: European Freedom Alliance). Olrik is naast schaduwfractie- en bestuurslid van FNP afdeling Skarsterlân ook een FNPj'er en heeft zelfs een p ...

19-10-2011

Jongerenkeet Koudum blijft open

Lees verderop in het Nieuws op onze website de berichten over onze steun aan jongerenketen (en wat ons betreft dus geen 'zuipketen'). Dinsdag 18 oktober aansluitend daarop het volgende nieuwsbericht bij Omrop Fryslân: ...

12-10-2011

EVA conferentie in 2012 naar Fryslân

Brussel - De FNP heeft met succes de EVA-conferentie van 2012 naar Fryslân gehaald. De FNP stond al ruim een half jaar kandidaat en 11 oktober heeft het bestuur van de Europarlementspartij EVA (Europese Vrije Alliantie) besloten dat de internat ...

19-09-2011

Overleg FNP bestuur en Statenfractie met senator Kees de Lange

Kees de Lange is de nieuwe senator voor de FNP. Hij volgt Hendrik ten Hoeve op, die acht jaar Eerste Kamerlid was. Vorige week hadden Bestuur en Statenfractie een eerste onmoeting met onze nieuwe vertegenwoordiger. ...

18-09-2011

Democratie in verval?

Artikel van de partijvoorzitter in de nieuwe Frijbûtser: 'Het volk regeert telkens minder, want ons gekozen vertegenwoordigers komen telkens verder van ons af te staan.' ...

16-09-2011

Nu voluit vooruit met Europa

Europa is op dit moment op een cruciaal punt terecht gekomen. De financiële en economische crisis dwingt Europa en Nederland om nu flinke stappen vooruit te zetten. Wat voordien onbespreekbaar leek is nu noodzakelijk om Europa er financieel, eco ...

09-06-2011

Vacature in Brussel

De Europese Vrije Alliantie zoekt een stagiair(e) voor 5 maanden. ...

26-05-2011

FNPjongerein steunt besluit Raad van State

De FNPjongerein (FNPj) is blij met het besluit van de Raad van State in Den Haag, dat de gemeente Súdwest-Fryslân niet hoeft op te treden tegen de jeugdketen in de eerdere gemeente Wymbritseradiel. ...

20-04-2011

FNPj niet akkoord met hals-over-kop voorgestelde president EFAy

Op zaterdag 16 april werd in Mariahamn op de Ålandeilannen een bijeenkomst gehouden van de European Free Alliance Youth (EFAy). Ons eigen FNPj voorzitster Saapke Voolstra is daar naar toe geweest als afvaardiging van de FNPj. ...

02-03-2011

IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Harmonie, Leeuwarden)

Vannacht was de FNPj aanwezig op het verkiezingsfeest The Choice in de Harmonie in Leeuwarden. Natuurlijk hadden wij ons "Ik houd van Fryslân" bord ook bij ons en verschillende personen wilden laten zien dat zij van Fryslân houden. ...

02-03-2011

Eerste FNPers hebben vannacht stem uitgebracht

De eerste FNPers hebben vannacht hun stem uitgebracht in Leeuwarden. ...

27-02-2011

IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Kaden, Drachten)

Hier staan de foto's die zaterdag 26 februari gemaakt zijn op de Kaden in Drachten met het "Ik houd van Fryslân" bord. Ook met dit mooie bord op de foto? Kom dan dinsdagnacht naar the Choice in de Harmonie in Leeuwarden ...

07-02-2011

Keten niet verboden in Wymbritseradiel (nu SWF)

In december was bij de Raad van State (hierna RS) een zitting over het ketenbeleid van de gemeente Wymbritseradeel (nu Zuidwest Fryslân). Bij de zitten was ook de FNPjongerein vertegenwoordigd.
De uitspraak van de RS was afgelopen week. ...

13-12-2010

FNP jongeren met jeugd Wymbritseradiel naar Raad van State

Hoorzitting over beleid jeugdketen ...

19-09-2010

Veel belangstelling voor FNP jongeren

Ketenrapport FNPj in 30% van Friese gemeenten besproken ...

02-07-2010

Trainee gezocht voor EFA Centre Brussel

Reageer voor 1 augustus 2010 ...

14-01-2010

FNP-jongerein: PvdD doe jullie huiswerk!

In december heeft de FNP-jongerein op Europees niveau met de European Free Alliance gesproken over de weidevogels. ...

30-08-2009

FNP-jongerein presenteert rapport over keten in Fryslân

De keten in Fryslân zijn de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest. Het accent lag vooral op problemen zoals drank- en drugsgebruik. ...

02-03-2011 - Eerste FNPers hebben vannacht stem uitgebracht Lees verder >>
27-02-2011 - IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Kaden, Drachten) Lees verder >>
07-02-2011 - Keten niet verboden in Wymbritseradiel (nu SWF) Lees verder >>
13-12-2010 - FNP jongeren met jeugd Wymbritseradiel naar Raad van State Lees verder >>
19-09-2010 - Veel belangstelling voor FNP jongeren Lees verder >>
02-07-2010 - Trainee gezocht voor EFA Centre Brussel Lees verder >>
14-01-2010 - FNP-jongerein: PvdD doe jullie huiswerk! Lees verder >>
30-08-2009 - FNP-jongerein presenteert rapport over keten in Fryslân Lees verder >>
2021 FNP Fryslân - Disclaimer