NIEUWS   18-09-2011


Democratie in verval?

Artikel van de partijvoorzitter in de nieuwe Frijbûtser: 'Het volk regeert telkens minder, want ons gekozen vertegenwoordigers komen telkens verder van ons af te staan.'

Nynke Beetstra

 

Nynke Beetstra, partijvoorzitter

Reactie? Mail taalwurkfryslanhetnet.nl

 

De wereld staat op dit moment op meer dan één plaats soms letterlijk in brand. De Arabische lente, de economische crisis, hongersnood en de klimaatverandering zijn onderwerpen die bijna alle dagen in het nieuws komen. Voor de meeste van die zaken zou een oplossing kunnen worden gevonden, als iedereen van goede wil was en het vinden van een oplossing het enige doel was. Jammer genoeg is dat niet het geval. Macht en geld, daar draait het voornamelijk om. Zulke wereldproblemen kunnen wij verder niets aan doen. We kijken ernaar, we praten erover en soms voelen we het, bijvoorbeeld als de regenbuien wat extremer worden, de bezuinigingen ons raken en de huizenprijzen zakken.

 

Voor invloed moeten wij het dichter bij huis zoeken. Democratie betekent letterlijk: het volk regeert. Bij ons verloopt dat via verkiezingen op drie niveau's: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. In 1848 werd in de Grondwet vastgelegd dat er op elke 45.000 inwoners één Tweede Kamerlid moest zijn. Als dat uitgangspunt was aangehouden, zou de Tweede Kamer nu 370 leden tellen. Het zijn er sinds 1956 150. Op dat moment telde Nederland 11 miljoen inwoners. Nu zijn dat er 16,7 miljoen en is er op elke 110.000 inwoners één afgevaardigde. Nederland heeft relatief gezien het kleinste parlement van de EU. Het kabinet Rutte wil het parlement nu ook nog een derde kleiner maken, de Tweede Kamer van 150 naar 100 leden en de Eerste Kamer van 75 naar 50.

 

Bij de gemeentelijke herindeling zien we hetzelfde fenomeen als het gaat om de vertegenwoordiging van de inwoners. Toen Bolsward, Sneek, Wymbritseradiel, Wûnseradiel en Nijefurd nog zelfstandig waren, hadden zij opgeteld 83 raadsleden, 14 wethouders en 5 burgemeesters. Bij de ruim 82.500 inwoners was dat 1 raadslid op 994 inwoners en 1 wethouder op 5894 inwoners. Het aantal inwoners in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân is natuurlijk gelijk gebleven, maar die moeten het nu doen met 37 raadsleden en 5 wethouders. Dat betekent dus in de nieuwe constellatie 1 raadslid op 2230 inwoners en 1 wethouder op 16.500 inwoners. Het volk regeert dus telkens minder, want door die schaalvergroting komen ons gekozen vertegenwoordigers telkens verder van ons af te staan.

 

De komende tijd zal tussen gemeenten en provincie en tussen gemeenten onderling weer volop verder gesproken worden over herindelingen. In de nieuwe richtlijn voor herindelingen die minister Donner deze zomer heeft gepresenteerd, staat onder andere: Te fuseren gemeenten worden gedwongen voortaan hun burgers te raadplegen. Er moet een representatief onderzoek onder inwoners en maatschappelijke organisaties worden gehouden. Daarvan moet in een logboek in het fusievoorstel verslag worden gedaan. Een doekje voor het bloeden of toch weer een beetje meer democratie?

 

Nynke Beetstra

Voorzitter FNP

 

 

Dit artikel staat in de Frijbûtser 411 van september 2011 en in Te Gast in de Leeuwarder Courant van 19 september 2011

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer