NIEUWS   12-10-2011


EVA conferentie in 2012 naar Fryslân

Brussel - De FNP heeft met succes de EVA-conferentie van 2012 naar Fryslân gehaald. De FNP stond al ruim een half jaar kandidaat en 11 oktober heeft het bestuur van de Europarlementspartij EVA (Europese Vrije Alliantie) besloten dat de internationale conferentie definitief naar Leeuwarden komt. De conferentie zal worden gehouden van 22 tot en met 25 maart 2012. Op de ontmoeting komen zo'n 140 deelnemers van 40 verschillende nationaliteiten uit 16 Europese lidstaten.

Sybren PosthumusOp de foto: Sybren Posthumus (bestuurslid EFA)
Reactie? Mail
s.posthumusfryslan.nl

 

De FNP verheugd zich erop gastheer te mogen zijn van deze Europese bijeenkomst. De conferentie duurt drie dagen, waarbij onder andere de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden van de Europarlementspartij EVA.

 

Daarnaast komen ook actuele Europese en regionale zaken aan de orde. In het verleden zijn er bijvoorbeeld moties en resoluties opgesteld over zeecontainers, de financiële crisis, kustbescherming en steun voor de eilanden. Naast Europarlementariërs zullen nationale en regionale politici van Wales tot Hongarije en van Catalonië tot de Aland Eilanden bij Finland naar Fryslân komen. Er wordt internationale pers verwacht en tolken zullen de participanten bijstaan.

 

Het naar Fryslân halen van de conferentie past in de ogen van de FNP bij een groeiende partij, die verantwoordelijkheid neemt op alle niveau's, 'van Berltsum tot Brussel' actief meedraait en in Fryslân nu ook in het College van Gedeputeerde Staten zit.

 

De EVA (www.e-f-a.org) is met 7 Europarlementariërs vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Totaal heeft de partij 40 lidorganisaties uit 16 EU-lidstaten, met in totaal zo'n 3000 volksvertegenwoordigers op EU, staats- regionaal en lakaal niveau.

 

De afgelopen jaren waren de conferenties in Bilbao (2007), Mallorca (2008), Barcelona (2009), Venetië (2010) en de Aland Eilanden (2011). De FNP is één van de zeven partijen die in 1981 de EVA mee opgericht hebben.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer