NIEUWS   20-03-2012


Bevoegdheid Fries taalonderwijs moet bij de provincie

De FNP jongerein willen dat de bevoegdheid voor het Fries taalonderwijs bij de provincie komt. Daarom dienen wij deze week (23 maart) op de Algemene Vergadering van de EFA youth een motie in om Europese steun te krijgen.

Cover GA 2012In de motie wordt gevraagd om voor alle minderheidstalen in Europa de bevoegdheid bij de regionale overheden neer te leggen. De FNP jongerein hebben er moeite mee dat de meeste kinderen in Fryslân als analfabeet in hun eigen taal opgroeien. Daarom vinden zij dat de provincie de bevoegdheid moet krijgen om goed taalonderwijs te organiseren in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Nationaliteit

De FNP jongerein dienen op hetzelfde EFAy-congres ook een motie in over het gebruik van de Nederlandse nationaliteit. Op dit moment kunnen Friezen alleen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit op hun ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Wij zullen vragen om een scheiding in staatsburgerschap en nationaliteit te maken. Dat zou betekenen dat je de Friese nationaliteit hebt naast het Nederlandse staatsburgerschap. Dat zal vooral tot uiting komen op de officiele documenten.

 

De FNP jongerein denkt dat deze twee moties bijdragen aan de emancipatie en gelijkwaardigheid van het Fries-eigene en de Friese identiteit.

 

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Saapke Voolstra, voorzitter FNP jongerein, 06-50813896Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer