NIEUWS   24-10-2012


Succesvolle FNP kaderactiviteit 'kleine scholen'

Opmaat voor nieuw FNP-verkiezingsprogramma

Annigje Toering 2012 05   

De FNP organiseerde op 1 oktober een kaderavond over de toekomst van de kleine basisscholen in Fryslân. Het was een vervolg op het openbare symposium in Easterein afgelopen zomer. De activiteit werd mede mogelijk gemaakt door het Wetenschappelijk Bureau van onze OSF-fractie in de Eerste Kamer. Met een talrijke opkomst van FNP-raadsleden, wethouders en Statenleden én vanwege de resultaten kunnen we van een succes spreken.

 

Annigje Toering, FNP woordvoerder Onderwiis

Reactie? Mail a.toering-schuurmansfryslan.nl

 

 

Er bleek bij de FNP-ers veel draagvlak te zijn voor de volgende zaken: van onderen op, draagvlak, goede communicatie met de ouders, transparantie / volledige openheid van zaken, ruimte voor maatwerk, oog voor de lokale gemeenschap, een goede spreiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het onderwijs. Toch werd er ook terdege aandacht gevraagd voor het oude en gewaardeerde 'gedachtengoed' van de FNP door het stellen van de vraag: 'Laten wij de kleinschaligheid die wij koesteren dan helemaal los?'

 

Bij de antwoorden viel op dat er verschillende richtingen zijn: uitgaan van realisme bij het hanteren van de opheffingsnormen en van de behoefte aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Maar ook: niet groter opschalen dan nodig, behoud van de eigenheid van het platteland, die een intrinsieke waarde heeft. Sommigen merken op dat niet altijd even duidelijk is wat met het begrip 'kwaliteit' wordt bedoeld, naast de normen van de Inspectie. Dit vraagt om een betere (bredere?) definitie. Plattelandscultuur, identiteit van het onderwijs, de positie van de Friese taal, meertaligheid, de kinderopvang en de peuterspeelzalen zouden daar eigenlijk integraal in moeten worden meegenomen.

 

De resultaten van deze kaderavond kunnen als opmaat dienen voor een bijgewerkte onderwijsparagraaf in het FNP-programma waarmee we de verkiezingen in gaan. Het woord is in eerste instantie aan de schoolbesturen. Laat duidelijk zijn dat daar de beslissingsbevoegdheid ligt. Van belang blijft evenwel de invloed en de sturing van zowel de Provincie als de gemeenten op dit hele proces, waarbij de FNP ook aan zet is.

 

 

Bijlage: Ferslach FNP kaderjûn lytse skoallen 1 okt 2012Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer