NIEUWS   05-03-2013


Olrik Bouma gekozen als secretaris-generaal EFAy Brussel!

Afgelopen weekend was ons actieve FNPjongereinlid Olrik Bouma (27 jaar en uit Joure) naar Brussel afgereisd. Hij was daar vanwege een sollicitatie-interview voor de functie als secretaris-generaal van de European Free Alliance Youth (de EFAy) en wij kunnen trots melden dat hij deze functie heeft gekregen!

Olrik Bouma yn Brussel Wat de EFAy precies is, kunnen jullie lezen via het menu 'EFAy'. Olrik geeft aan dat het interview heel goed ging en dat het EFA bestuur enthousiast was om met hem te werken. Zo enthousiast zelfs, dat Olrik later die dag al kreeg te horen dat hij de functie als EFAy secretaris-generaal heeft gekregen! Wij als FNPjongerein willen Olrik van harte feliciteren met dit persoonlijke succes!

 

Olrik zal vanaf april full-time in Brussel aan het werk. Hij is daar al goed bekend, want Olrik is in de periode van 1 december 2011 tot en met het einde van april 2012 als stagiair bij de moederpartij EFA aktief geweest. Hij heeft destijds vooral politiek en administratieve taken uitgevoerd onder leiding van de EFA-kopstukken Günther Dauwen en Eva Bidania Ibargutxi in het hoofdgebouw van de EFA in Brussel.

 

Na deze stage is Olrik actief gebleven in de EFA-commissie van de FNP met onder anderen statenlid Sybren Posthumus en oud-statenlid Douwe Bylsma. Vanaf april wordt Olrik verantwoordelijk voor de financiën, de perscontacten, de website en sociale media en ook het organiseren van vergaderingen van de EFAy.

 

Olrik behoorde tot een tiental kandidaten voor deze functie. Vijf hiervan werden uitgenodigd voor een interview in Brussel. Een 6-koppige jury stelde eerst zichzelf voor, vroeg daarna elke kandidaat zich/haar voor te stellen en tot slot werden er verschillende vragen gesteld. Ook konden de kandidaten zelf vragen stellen. De jury heeft ons laten weten dat er erg sterke kandidaten waren en dat het maken van een keuze daardoor niet gemakkelijk was!

 

Olrik had zich goed voorbereid op het interview, hij straalt rust uit en hij laat er geen gras over groeien. Hij werd door de jury dan ook gezien als de beste man op de juiste plek op het juiste moment. De jongerenorganisatie EFAy heeft twee moeizame jaren achter de rug en voor 2014 staat er mogelijk een complete wijziging van het financieringssysteem van de Europese commissie te wachten, waardoor de EFAy zijn financiën grotendeels kan verliezen. Olrik moet onder andere voor elkaar zien te krijgen om in 2014 financiële middelen te vinden. Eventueel kan hij hier ook nog een jaar verlenging voor krijgen. Verder is het doel om de jongerenorganisatie in het verkiezingsjaar een grote stap voorwaarts te laten maken.

 

Wij zijn het volkomen eens met het EFA(y) bestuur dat Olrik de juiste persoon is om het jongerenschip door de woelige zee binnen te loodsen, de scheepsvoorraad op orde te brengen om zo als EFAy de ambitieuze reis in de komende jaren in goede staat te hervatten!

 

Sukses tawinske, Olrik!

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer