NIEUWS   07-02-2011


Keten niet verboden in Wymbritseradiel (nu SWF)

In december was bij de Raad van State (hierna RS) een zitting over het ketenbeleid van de gemeente Wymbritseradeel (nu Zuidwest Fryslân). Bij de zitten was ook de FNPjongerein vertegenwoordigd.
De uitspraak van de RS was afgelopen week.


In december was bij de Raad van State (hierna RS) een zitting over het ketenbeleid van de gemeente Wymbritseradeel (nu Zuidwest Fryslân). Bij de zitten was ook de FNPjongerein vertegenwoordigd.

De uitspraak van de RS was afgelopen week.

De uitspraak van de RS is nog niet definitief. De SWF gemeente zal eerst onderzoek moeten doen naar de drankverstrekking in de keten. De uitkomsten van dat onderzoek zal gebruikt worden bij de definitieve uitspraak. Het volledige tussenbesluit van de RS kunnen jullie hier vinden.

http://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/nieuwsbericht/?news_id=127

 

Wij zijn blij dat de keten eerst nog niet verboden worden in SWF. In Nijefurd zijn keten in 2010 abrupt gesloten. Het bureau Eerlijke Mededinging en de Koninklijke Horeca Nederland werden toen door de gemeente Nijefurd in het gelijk gesteld dat de keten oneerlijke concurrentie zouden zijn voor de horeca en dat er te weinig toezicht was op de keten. Het tussenbesluit van de RS geeft aan dat er daarvoor formeel geen bewijs is.

 

Ook in ons rapport van 2009 kwam naar voren dat de keten geen concurrentie zijn van de horeca. Vaak verzamelen de jongeren zich in de keet om daarna als groep verder te gaan naar: de verschillende horeca.

In een artikel in Trouw van 28 januari 2011 komt alweer naar voren dat de keten een belangrijke sociale functie hebben. ‘Het samenzijn met vrienden is de belangrijkste reden om een keet op te richten', volgens onderzoeker en cultureel geograaf Koen Salemink.

 

Wij vinden het zeer belangrijk dat de jongeren een eigen plek in hun eigen dorp hebben waar ze bij elkaar kunnen komen. Gemeenten moeten daarom niet de makkelijke weg kiezen door keten dicht te smijten, maar kiezen voor het gesprek  met de jongeren. Maak afspraken, regels waar een keet aan moet voldoen. Jongeren die betrokken zijn bij hun eigen gemeenschap zorgen voor leefbaarheid in een dorp en daar heeft iedereen profijt van.

 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer